Prof. dr. Vygandas Rutkūnas | Pirmininkas

Prof. dr. Vygandas Rutkūnas | Pirmininkas

VU MF OI | EPA, DDS | Privati praktika
Dr. Adomas Auškalnis

Dr. Adomas Auškalnis

Privati praktika
Doc. Dr. Aušra Baltrušaitytė

Doc. Dr. Aušra Baltrušaitytė

LSMU | Privati praktika
Gyd. Agnė Tumosienė

Gyd. Agnė Tumosienė

Privati praktika
Gyd. Julius Maminskas

Gyd. Julius Maminskas

Privati praktika
Med. dr. Eglė Vindašiūtė-Narbutė

Med. dr. Eglė Vindašiūtė-Narbutė

VU MF OI | Privati praktika
Prof. Dr. Gediminas Žekonis

Prof. Dr. Gediminas Žekonis

LSMU | LSMUL
Gyd. Indrė Gasiūnienė | Iždininkė

Gyd. Indrė Gasiūnienė | Iždininkė

LSMU | Privati praktika
Gyd. Rita Trumpaitė - Vanagienė | Revizorė

Gyd. Rita Trumpaitė - Vanagienė | Revizorė

VU MF OI | Privati praktika
Gyd. Jūratė Vėbrienė | Sekretorė

Gyd. Jūratė Vėbrienė | Sekretorė

Privati praktika