Dinaminis minimaliai invazyvus pacientų, turinčių SAŽS funkcijos sutrikimų, gydymas